Bài thơ kỷ niệm 32 năm thành lập Công ty MITEC (13/09/1991 - 13/09/2023).

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Lập trình viên PHP cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên Java cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

...

Công ty MITEC tham quan Khu du tích Lam Kinh và tổ chức tiệc Gala dinner ngày 13/5 vừa qua. 

...

Công ty MITEC tổ chức chuyến đi nghỉ hè tại Sầm Sơn từ ngày 12-14 tháng 5 năm 2023.  

...

Thông báo về Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028). 

...

Ngày 24/03/2023 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2023-2028).

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2023, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên Java cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên .NET cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Đây là một tác phẩm ấn tượng của CBNV MITEC chào mừng 31 năm thành lập Công ty. 

...

Đây là một tác phẩm ấn tượng của CBNV MITEC chào mừng 31 năm thành lập Công ty. 

...

Ngày 12/5/2022, Đại hội chi đoàn Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...