Trang bị, cung cấp triển khai các hệ thống thiết bị CNTT

- Hệ thống máy chủ Intel/Unix, Máy trạm, Notebook, Scanner chuyên dụng, các hệ thống lưu trữ DAT, NAS và SAN

 

 

Tư vấn, thiết kế và xây dựng các giải pháp tổng thể

- Internet/Intranet, các mạng LAN, WAN, SAN, Ảo hóa và Cloud Computing…

 

Cung cấp các hệ thống an toàn cao

- Data Center, Backup Online, Cluster, Disaster Recovery, ...

- Cung cấp các giải pháp nghiệp vụ về an ninh, bảo mật, giám sát và phòng/chống Virus.

Phân phối, cung cấp các giải pháp PMTM

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm và ứng dụng

- Các giải pháp liên quan đến ngân hàng-tài chính