Đối tác tiêu biểu
Đối tác về hệ thống máy tính
Đối tác về hệ thống máy tính
Fujitsu, IBM, HP, DELL, Oracle
Đối tác về cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống
Đối tác về cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống
Fujitsu, IBM, NEC
Đối tác về các hệ thống và giải pháp lưu trữ, sao lưu
Đối tác về các hệ thống và giải pháp lưu trữ, sao lưu
Fujitsu, HP, DELL, Oracle, NetApp, EMC, Symantec, CA
Đối tác về cung cấp giải pháp chuyên dụng
Đối tác về cung cấp giải pháp chuyên dụng
Sony, Anevia, Envivio, Clear One, Polycom
Đối tác về các hệ thống và  công nghệ mạng
Đối tác về các hệ thống và công nghệ mạng
Cisco, Juniper, HP, F5, Brocade, Dell
Đối tác về sản phẩm và giải pháp ngân hàng
Đối tác về sản phẩm và giải pháp ngân hàng
Wincor Nixdoft/Debon
Đối tác về hệ thống an ninh, an toàn và bảo mật
Đối tác về hệ thống an ninh, an toàn và bảo mật
Cisco, Checkpoint, Symantec, Juniper, Arbor, IBM, F5, Palo Alto, FireEye
Đối tác về sản phẩm và giải pháp phần mềm chuyên dụng
Đối tác về sản phẩm và giải pháp phần mềm chuyên dụng
Microsoft, Red Hat, Serena, Willbe Solution
Đối tác về an toàn và bảo vệ nguồn điện, điện nhẹ
Đối tác về an toàn và bảo vệ nguồn điện, điện nhẹ
Schneider Electric/APC, Eaton, Emerson, Santak, Tyco Electric/Commscope