Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Ngày 29/5/2024 vừa qua, Đại hội Chi đoàn Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Hiện nay, Công ty MITEC đang gấp rút chiêu mộ 02 Cán bộ đấu thấu và quản lý dự án cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. 

...

Hiện nay, Công ty MITEC đang gấp rút chiêu mộ 02 Cán bộ đấu thấu và quản lý dự án cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. 

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Ngày 29/03 vừa qua, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 03 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2024, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Trưa Thứ 6 (ngày 08/12/2023), Công ty MITEC đã tổ chức tiệc sinh nhật Qúy III-IV dành cho cán bộ nhân viên.

...

Khởi công xây dựng ở điểm trường Khu Đe, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

...

Bài thơ kỷ niệm 32 năm thành lập Công ty MITEC (13/09/1991 - 13/09/2023).

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Lập trình viên PHP cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên Java cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

...

Công ty MITEC tham quan Khu du tích Lam Kinh và tổ chức tiệc Gala dinner ngày 13/5 vừa qua. 

...