Trang thiết bị công nghệ thông tin

- Các trang thiết bị và hệ thống hạ tầng, Hệ thống trang thiết bị máy tính

Phần mềm thương mại và phần mềm ứng dụng

- Cung cấp các gói/ giải pháp phần mềm thương mại của các hãng nước ngoài: Microsoft, Oracle, IBM..,

- Cung cấp/xây dựng và phát triển các gói/giải pháp phần mềm ứng dụng

Các sản phẩm/giải pháp ngân hàng

- Hệ thống rút tiền/gửi tiền tự động, hệ thống báo động, máy in sổ, Các sản phẩm/giải pháp phần mềm ngân hàng-tài chính.