Tích hợp hệ thống và dịch vụ Công nghệ thông tin

- Dịch vụ hạ tầng CNTT

- Thiết kế, xây dựng các ứng dụng và CSDL cho doanh nghiệp

- Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống bảo mật, các hệ thống hạ tầng mạng, lưu trữ - sao lưu dữ liệu và Phục hồi thảm họa DR)

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến giải pháp ngân hàng

  - Tư vấn, cung cấp, lắp đặt triển khai, bảo trì các sản phẩm ngân hàng: ATM,  Switching, quản lý/ phân tích/đánh giá các nghiệp vụ ngân hàng trên cơ sở kho dữ liệu chung

- Tư vấn, cung cấp và xây dựng các hệ thống chuyển mạch lớn và chuyên dụng,

các dịch vụ cho ngành ngân hàng, tài chính

Khai thác và cho thuê văn phòng

- Vị trí: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Diện tích tổng thể: 2203 m2

- Số tầng: 11 tầng

- Hiện trạng: Đang cho thuê

- Chủ đầu tư: Công ty CP Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Mitec

- Đơn vị quản lý: Công ty CP Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - Mitec