Quản lý toàn bộ công việc Xuất nhập khẩu hàng hóa (Từ khâu mở tờ khai, kiểm tra việc áp thuế suất xuất nhập khẩu, thông quan, kiểm hóa (nếu có), đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa về địa điểm yêu cầu…).

...

Tuyển cán bộ truyền thông, thực hiện công việc truyền thông của Công ty.

...

Hiện nay, chúng tôi đang tuyển dụng vị trí "Quản lý phần mềm"

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ kỹ sư phần mềm BI/DataWarehouse cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư hệ thống mạng cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Lập trình viên .NET cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 01 kỹ sư hệ thống và 01 kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Lập trình viên .NET cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 01 kỹ sư Quản trị cơ sở dữ liệu cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 01 kỹ sư hệ thống cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 kỹ sư phần mềm cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ Trưởng phòng/Quản lý dự án phần mềm cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới.

...