Thông cáo báo chí
Ngày 2018-02-26 10:19:45

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 26 Tháng 02 Năm 2018 – Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Toán Bluechain (Australia) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần MITEC (Việt Nam) để cùng nhau thực hiện các giải pháp thanh toán điện tử theo Chính sách của Chính phủ Việt Nam, hướng tới một nền kinh tế không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 90% vào năm 2020.

Ngày 2017-05-15 10:47:51

Sáng ngày 15/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với liên danh nhà thầu MNR và công ty IBM Việt Nam tổ chức Lễ Công bố vận hành Trung tâm dữ liệu mới của NHNN, thuộc phạm vi Hợp đồng SG1.2 “Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệumới của NHNN” thuộc Dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Ngày 2017-04-18 10:54:37

Sáng ngày 18/4/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với nhà thầu Willbe Solution của Hàn Quốc tổ chức Lễ Công bố vận hành hệ thống báo cáo mới của NHNN, thuộc phạm vi Hợp đồng SG4 “Quản trị dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan của NHNN”, Dự án FSMIMS sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. 

Ngày 2016-06-30 10:44:34

Sáng nay (27.2), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và liên danh nhà thầu NEC-MITEC Joint Venture đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”.

Ngày 2014-10-30 10:49:55

Ngày 30/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên danh nhà thầu WINOMI đã tổ chức Lễ ký và trao Hợp đồng gói thầu SG4 “Quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho Ngân hàng Nhà nước” (sau đây gọi tắt là Dự án Kho dữ liệu). 

Ngày 2014-02-27 10:35:13

Sáng nay (27.2), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và liên danh nhà thầu NEC-MITEC Joint Venture đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”.

Ngày 2014-02-27 10:34:01

Ngày 27/2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và liên danh nhà thầu NEC-MITEC Joint Ventura (NEC Asia Pacific Pte Ltd.- Singapore và MITEC JSC- Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho NHNN.

Ngày 2014-02-27 10:27:38

Ngày 27/2/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Liên danh nhà thầu NEC-MITEC (NEC Asia Pacific Pte Ltd – Singapore và MITEC JSC – Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”.