Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2023 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2023, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên Java cho các dự án CNTT mới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Lập trình viên .NET cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...

Đây là một tác phẩm ấn tượng của CBNV MITEC chào mừng 31 năm thành lập Công ty. 

...

Đây là một tác phẩm ấn tượng của CBNV MITEC chào mừng 31 năm thành lập Công ty. 

...

Ngày 12/5/2022, Đại hội chi đoàn Công ty MITEC đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

...

Công ty MITEC tổ chức chuyến đi nghỉ mát, tham quan ở Cửa Lò từ ngày 6-8 tháng 5 năm 2022.  

...

Ngày 25/03/2022 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 02 Kỹ sư sửa chữa, bảo dưỡng ATM. Thông tin cụ thể như sau:

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Công ty MITEC kính chúc chị em một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

...

Công ty MITEC kính chúc chị em một ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhiều niềm vui và hạnh phúc. 

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Ngày 13/9/2021, MITEC kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty. Đây là mốc son đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của MITEC.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 19/03/2021, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty (13/9/1991-13/9/2021). Công ty trích từ lợi nhuận chưa phân phối chia cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu là 10% .

...

Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chiêu mộ 05 Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu cho các dự án CNTT đầy thách thức trong thời gian tới. Thông tin cụ thể như sau:

...