Trang thiết bị công nghệ thông tin

- Các trang thiết bị và hệ thống hạ tầng, Hệ thống trang thiết bị máy tính

Phần mềm thương mại và ứng dụng

- Cung cấp các gói/ giải pháp phần mềm thương mại của các hãng nước ngoài: Microsoft, Oracle, IBM..,

- Cung cấp/xây dựng và phát triển các gói/giải pháp phần mềm ứng dụng

Các sản phẩm/giải pháp ngân hàng
  • Cung cấp hệ thống máy rút tiền/gửi tiền tự động ATM/CDM, máy in sổ (Diebold Nixdorf), hệ thống báo động ATM cho các ngân hàng trên toàn quốc.
  • Tư vấn, triển khai lắp đặt, bảo trì các sản phẩm ngân hàng: ATM/CDM (máy rút tiền/gửi tiền tự động), hệ thống chuyển mạch tài chính (Switching), quản lý/phân tích/đánh giá các nghiệp vụ ngân hàng trên cơ sở kho dữ liệu chung.
  • Tư vấn, cung cấp và xây dựng các hệ thống chuyển mạch lớn và chuyên dụng, các dịch vụ cho ngành ngân hàng, tài chính.