Đối tác tiêu biểu
Đối tác về các hệ thống và giải pháp lưu trữ, sao lưu
Fujitsu, HPE, DELL, Oracle, NetApp, EMC, Symantec, CA, HITACHI
Đối tác về cung cấp giải pháp chuyên dụng
Sony, Anevia, Envivio, Clear One, Polycom
Đối tác về các hệ thống và  công nghệ mạng
Cisco, Juniper, HPE, F5 , Brocade, A10
Đối tác về hệ thống an ninh, an toàn và bảo mật
Cisco, Checkpoint, Symantec, Juniper, Arbor, IBM, F5, Palo Alto, TrendMicro
Đối tác về sản phẩm và giải pháp phần mềm chuyên dụng
Microsoft, Red Hat, Serena, VMWare, Willbesolution, Alfresco, Kofax
Đối tác về an toàn và bảo vệ nguồn điện, điện nhẹ
Schneider Electric/APC, Eaton, Santak, Tyco Electric, CommScope, Emerson/Vertiv