Trang bị, cung cấp triển khai các hệ thống thiết bị CNTT
  • Trang bị, cung cấp triển khai các hệ thống thiết bị CNTT: Hệ thống máy chủ tính toán hiệu năng cao Linux/Unix, hệ thống siêu hội tụ HCI, hệ thống siêu máy tính chuyên dụng cho các ứng dụng và cơ sở dữ liệu, các giải pháp hệ thống lưu trữ Block/ File/ Object Storage/ Cloud hàng đầu trên thế giới.
  • Cung cấp các giải pháp nghiệp vụ về: Giải pháp Big Data, giải pháp Datawarehouse/ Business Intelligent/ Business Analytics (DWH/BI/BA), giải pháp quản trị tài nguyên doanh nghiệp/ quan hệ khách hàng (ERP/CRM), giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu (DM).
  • Phân phối, cung cấp các hệ thống và giải pháp phần mềm thương mại.
  • Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm và ứng dụng.
Tư vấn, thiết kế và xây dựng các giải pháp tổng thể

- Internet/Intranet, các mạng LAN, WAN, SAN, Ảo hóa và Cloud Computing…

 

Cung cấp các hệ thống an toàn cao

- Data Center, Backup Online, Cluster, Disaster Recovery, ...

- Cung cấp các giải pháp nghiệp vụ về an ninh, bảo mật, giám sát và phòng/chống Virus.

Phân phối, cung cấp các giải pháp PMTM

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm và ứng dụng

- Các giải pháp liên quan đến ngân hàng-tài chính