CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - MITEC

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà MITEC, lô E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: (84-24) 3769 1616 (3769 1613/ 3769 1614/ 3769 1615)

Fax: (84-24) 3769 1617

Email: headoffice@mitec.com.vn

Chi nhánh Công ty MITEC tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 14/8 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84 - 28) 3948 3467

Fax: (84 - 28) 3948 3464

Email  : mitec.hcmc@mitec.com.vn

Giám đốc Chi nhánh: Ông Nguyễn Minh Tuệ

Phó Giám đốc Chi nhánh: Ông Trần Tấn Quyền

Phó Giám đốc Chi nhánh: Ông Nguyễn Thế Luân

Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 75 Tố Hữu, phường Hòa Nam Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tel/Fax: (84-236) 366 2959

Email: headoffice@mitec.com.vn

Trưởng văn phòng đại diện: Ông Ngô Văn Long 

Trung tâm Kinh doanh và Phát triển thị trường - SMD

Tel: (84-24) 3769 1616

Giám đốc Trung tâm: Ông Đặng Văn Nam

Phòng Phát triển Phần mềm và Giải pháp – SDS

Tel: (84-24) 3769 1616

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thuyên

Trung tâm Phân phối và Dịch vụ Kỹ thuật - DSC

Địa chỉ: 298E Kim Mã - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84-24) 3726 1873/1874

Fax: (84-24) 3726 1872

Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Minh Tuệ

Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Vũ Minh Tiến