Data Center, Backup Online, Cluster, Disaster Recovery

Xu hướng công nghệ hiện nay là từ bỏ dần những nền tảng kém linh hoạt và chuyển sang các môi trường linh hoạt, tích hợp, ảo hóa và được chia sẻ. Do đó việc triển khai hạ tầng mạng của doanh nghiệp ngày nay không chỉ đơn thuần sử dụng công nghệ routing, switching như trước đây mà đòi hỏi rất nhiều thành phần được tích hợp trên một nền tảng tiêu chuẩn, theo một “framework” thống nhất.

Cung cấp các giải pháp nghiệp vụ về an ninh, bảo mật, giám sát và phòng/chống Virus

Bạn đang quan ngại về vấn đề an ninh, bảo mật, phòng chống virus, bạn muốn có giải pháp đáng tin cậy để phòng ngừa, ngăn chặn khả năng lây nhiễm, lây lan của virus. Virus có thể thâm nhập từ Internet vào máy tính bên trong mạng khi kết nối vào mạng Internet, thâm nhập qua hệ thống thư điện tử, thâm nhập do người dùng sao chép dữ liệu từ đĩa mềm, thiết bị lưu trữ bên ngoài ...