Dịch vụ hạ tầng Công nghệ thông tin

Các chuyên gia tư vấn của MITEC ngay từ giai đoạn đầu tiên đã tham gia cùng khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống để từ đó đưa ra các phương án xây dựng hệ thống thông tin tối ưu.

Thiết kế, xây dựng các ứng dụng và CSDL cho doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) ngày càng trở thành tài sản quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống bảo mật, các hệ thống hạ tầng mạng, lưu trữ - sao lưu dữ liệu và Phục hồi thảm họa (DR)

Phòng chống thảm họa - Disaster Recovery cho các trung tâm dữ liệu lớn là việc làm không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đã và đang hoạt động chủ yếu dựa trên CNTT. Tuỳ theo mức độ và tầm ảnh hưởng của CNTT đối với hoạt động của doanh nghiệp sẽ có những giải pháp an toàn tương ứng.