Đại hội Công đoàn Công ty MITEC nhiệm kỳ 2023-2028
04:26 11/08/23

Sáng ngày 11/8/2023, Đại hội Công đoàn Công ty MITEC lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức trọng thể và diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2023 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế và tồn tại cần rút kinh nghiệm. Đại hội kêu gọi toàn thể công đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó, nâng cao hiệu quả công việc và không ngừng cải tiến sáng tạo.

Cũng trong đại hội, đề án nhân sự Ban chấp hành mới nhiệm kỳ V (2023-2028) đã được thông qua. Ban chấp hành mới gồm 5 thành viên nhận được số phiếu bầu cao và ra mắt Đại hội trong sự ủng hộ nhiệt tình của các công đoàn viên Công ty. 

Danh sách cụ thể gồm: Ông Nguyễn Minh Thành (Giám đốc Tài chính), Ông Tống Minh Thủy (Cán bộ SMD), Bà Vũ Thị Hà (Phó phòng Tổ chức Hành chính), Bà Lê Hương Lan (Phó phòng Tổ chức Hành chính), Ông Đỗ Hồng Dương (Cán bộ Ban QLTN). 

Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội Công đoàn: 

Hình ảnh Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Hình ảnh Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 cùng Lãnh đạo Công ty. 

Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 phát biểu trước Đại hội.

BQT Mitec
Đánh giá: