Nghỉ hưu năm 2023, mỗi tháng nhận được bao tiền?
09:16 08/02/23

Năm 2023, hầu hết người tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện) được hưởng lương hưu khi có đủ 2 điều kiện: Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam, đủ 56 tuổi đối với nữ. Ngoại trừ trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc làm việc trong môi trường độc hại, vùng khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… thì được xem xét hưởng lương hưu trước độ tuổi nghỉ.

Căn cứ quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nghỉ hưu trong năm 2023 và đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu đóng BHXH được 20 năm (đối với lao động nam), 15 năm (đối với lao động nữ). Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, lương hưu của người lao động được thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75% đối với cả lao động nam, lao động nữ.

Do đó, nếu nghỉ hưu trong năm 2023, cùng có số năm đóng BHXH là 20 năm thì lao động nam sẽ được nhận mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, lao động nữ sẽ được nhận mức lương hưu hàng tháng bằng 55% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Nguồn: Báo Dân Trí

 

BQT Mitec
Đánh giá: