Đề nghị tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng
09:42 27/10/22

Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, Tổng thư ký Quốc hội - Bùi Văn Cường cho biết nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Một số ý kiến nhận thấy, việc Chính phủ trình Quốc hội tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng và thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2023 là cách 4 năm so với lần tăng lương trước (từ tháng 7/2019). Điều này dẫn đến người hưởng lương từ ngân sách nhà nước gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành giáo dục, ngành y tế, cán bộ, công chức kể cả cấp xã.

"Hiện nay, mong muốn của người hưởng lương là kiến nghị Chính phủ cân đối nguồn để điều chỉnh tăng lương cơ sở sớm hơn, từ ngày 1/1/2023, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương" - tổng hợp từ 11 ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội thể hiện.

Bộ trưởng Nội vụ - Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng là rất hợp lý, tạo ra được động lực mới và giảm hiện trạng công chức, viên chức xin thôi việc. Mức điều chỉnh khoảng 20,8% đang tiệm cận dần với cải cách chính sách tiền lương.

Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức gần nhất là từ 1/7/2019, tăng từ 1,39 triệu đồng lên 1,49 triệu đồng. Theo đó, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ nhận lương 3.486.600 đồng.

Nguồn: Tổng hợp

BQT Mitec
Đánh giá: