Đại hội chi bộ Công ty MITEC nhiệm kỳ 2020-2025
08:09 19/05/20

Sáng 15/5/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần MITEC đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020: Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là kinh doanh sản xuất, làm tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chi bộ là cơ sở Đảng vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới Chi bộ tập trung vào việc xây dựng chi bộ vững mạnh, củng cố và hoàn thiện mối quan hệ với HĐQT Công ty, với Lãnh đạo Công ty, giữ vững vai trò lãnh đạo của chi bộ trong định hướng phát triển của Công ty với mục tiêu: Công ty luôn hoạt động đúng pháp luật, kinh doanh sản xuất có lãi và phát triển bền vững,  không ngừng cải thiện nâng cao cuộc sống cho người lao động.

Đại hội Chi bộ cũng đã tín nhiệm bầu Đồng chí Đinh Phú Quốc - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

BQT Mitec
Đánh giá: