Lễ phát thẻ Đảng viên ở Chi bộ Công ty MITEC
08:53 26/03/20

Ngày 23/3/2020, Chi bộ Công ty MITEC đã long trọng tổ chức buổi Lễ phát thẻ đảng cho các đảng viên chưa có thẻ theo đúng quy định.

Chi bộ ghi nhận và đánh giá cao sự phấn đấu của các đồng chí đảng viên, căn dặn các đồng chí đảng viên phải bảo quản và sử dụng thẻ đúng mục đích, đúng quy định của Đảng, đồng thời kỳ vọng mỗi đảng viên sẽ luôn gương mẫu trong các hoạt động phong trào và kinh doanh của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

BQT Mitec
Đánh giá: