Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021
03:58 25/03/21

Vào cuối tháng 3 hàng năm Công ty Cổ phần MITEC đều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ngày 19/3/2021 năm nay Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 tuy đã lắng xuống nhưng trên tinh thần cảnh giác cao, Ban Tổ chức vẫn thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch.

Năm qua dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, nhưng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2020 đã tạo nên bầu không khí vui mừng phấn khởi, tạo được niềm tin của cổ đông vào Ban Lãnh đạo Công ty.Các cổ đông đã có những chia sẻ và đóng góp ý kiến quý báu để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, xây dựng và kết thúc thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

BQT Mitec
Đánh giá: