Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02:23 09/03/22

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

Địa điểm: Phòng họp Công ty CP MITEC, Tầng 3, Tòa nhà MITEC, Lô E2 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00, Thứ Sáu, ngày 25 tháng 03 năm 2022. 

Nội dung thông báo

Chương trình đại hội cổ đông

 

BQT Mitec
Đánh giá: