Chương trình Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Công ty MITEC được diễn ra tại Nhà hàng Sen Việt thuộc KS Công Đoàn - 98 Tô Ngọc Vân, Quảng Bá, Hà Nội.

...