Đây là một tác phẩm ấn tượng của CBNV MITEC chào mừng 31 năm thành lập Công ty. 

...

Công ty MITEC tổ chức buổi gặp mặt khách hàng có trụ sở làm việc tại tòa nhà MITEC. 

...

Đoàn thanh niên MITEC kết hợp với đội văn nghệ thực hiện tiết mục dân vũ chào mừng ngày thành lập Công ty. 

...

Đội bóng MITEC về nhì tại giải bóng đá giao hữu trong tòa nhà. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...

Cuộc thi "Viết về MITEC" năm 2021 nhận được nhiều tác phẩm dự thi xuất sắc. 

...