Công ty MITEC có mối quan hệ đối tác lớn với hầu hết các tập đoàn sản xuất máy chủ lớn nhất trên thế giới như máy chủ Intel, Fujitsu, HP, IBM, Sun, Dell, Cisco v.v. với tất cả các dòng sản phẩm máy chủ thông dụng trên thị trường.

...

Máy tính cá nhân của hãng Fujitsu được thiết kế và kiểm tra theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Nhật và luôn sẵn sàng được sử dụng.

...