Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MITEC 2015
10:21 29/03/16

ày 20 tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã tổng kết hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty trong năm 2014 và thông qua Nghị quyết với các nội dung biểu quyết về các chỉ tiêu KDSX năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (Chi tiết vui lòng xem File đính kèm).

Các cổ đông dự họp đều phấn khởi trước sự phát triển ngày càng vững mạnh của Công ty. Có được thành quả hôm nay là nhờ vai trò điều hành quan trọng của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty MITEC.

 
Đội văn nghệ Công ty biểu diễn chào mừng đại hội
 
 
Hội đồng quản trị Công ty
 
 
Các cổ đông phát biểu tại đại hội
 
 
 
 
Các cổ đông chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ công nhân viên Công ty
BQT Mitec
Đánh giá: