Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên MITEC năm 2015
09:21 29/03/16

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Xin vui lòng tham khảo File đính kèm để biết thông tin chi tiết:

- Thông báo mời họp DHCD 2015

Chương trình đại hội

- Sơ đồ Công ty MITEC

BQT Mitec
Đánh giá: