Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông MITEC thường niên 2015
09:09 29/03/16

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2015 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2015, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

Xin vui lòng tham khảo file đính kèm để biết thông tin chi tiết

BQT Mitec
Đánh giá: