Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên MITEC năm 2014
09:13 29/03/16

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự đại hội.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

BQT Mitec
Đánh giá: