Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông MITEC 2022
09:08 18/02/22

Kính gửi các cổ đông MITEC,

Đại hội cổ đông thường niên 2022 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2022.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Công ty sẽ chốt DS cổ đông tham dự vào 16h00 ngày 18/3/2022.

Kính mời Quý vị cổ đông xem File đính kèm để biết rõ thông tin chi tiết.

Xin trân trọng kính báo.

BQT Mitec
Đánh giá: