Lễ ký và trao Hợp đồng gói thầu SG4 “Quản trị cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan cho Ngân hàng Nhà nước”
10:22 28/03/16

Đây là một Dự án thành phần trong khuôn khổ Dự án lớn Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) của NHNN do WB tài trợ.

 

 

Liên danh nhà thầu WINOMI là liên danh gồm 3 đối tác: Will-be Solution, Hàn Quốc; NOA Advanced Technology Solutions.Inc, Hàn Quốc và MITEC JSC, Việt Nam. Đây là các nhà thầu có bề dày kinh nghiệm trong triển khai các dự án về Kho Dữ liệu ở Hàn Quốc cũng như tham gia nhiều Dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng tài chính tại Việt Nam.
Theo ông Lê Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Quản lý dự án FSMIMS, Dự án Kho dữ liệu tập trung triển khai trong vòng 24 tháng. Dự kiến bắt đầu triển khai từ tháng 11/2014 và kết thúc vào tháng 11/2016. Dự án có sự liên kết chặt chẽ với các dự án thành phần khác của Dự án FSMIMS như Dự án “Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống cho NHNN”; Dự án “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho NHNN”; Dự án “Các ứng dụng quản lý dữ liệu Trung tâm Thông tin tín dụng – các máy chủ chính, kho dữ liệu lõi, ứng dụng liên quan”…

 

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng đánh giá: Dự án Kho dữ liệu khi đi vào hoạt động sẽ giúp NHNN Việt Nam xây dựng được một cơ sở dữ liệu điều hành tập trung thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu hiện tại cũng như nhu cầu phát triển trong tương lai của NHNN. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ giúp các Tổ chức Tín dụng giảm thiểu gánh nặng báo cáo thông qua việc thu thập thông tin điện tử qua một đầu mối duy nhất của NHNN…

 

 

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty MITEC JSC, Việt Nam, cho biết: Đầu năm 2014 liên danh NEC-MITEC cũng đã được trao gói thầu SG1.1 từ SBV nhằm xây dựng hạ tầng CNTT cho NHNNVN. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi để liên danh WINOMI bao gồm Will be-Solution + NOA + MITEC thực hiện thành công gói thầu SG4 mà được SBV phê duyệt hôm nay. Chúng tôi xác định được tầm quan trọng của dự án, trách nhiệm của Liên danh và cam kết triển khai gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

BQT Mitec
Đánh giá: