Triển khai dự án FSMIMS
09:12 28/03/16

Tính đến ngày 22 - 5 - 2014 toàn bộ hàng hóa để phục vụ triển khai dự án FSMIMS đã về đến kho hàng MITEC và chuẩn bị cho việc bàn giao lắp đặt theo đúng tiến độ dự án

 
 
Lãnh đạo Công ty MITEC đi kiểm tra hàng hóa trong kho
 
 
Hàng hóa để phục vụ triển khai dự án
BQT Mitec
Đánh giá: