Đại hội đồng cổ đông 2020
01:06 23/03/20

Ngày 20/3/2020, Công ty cổ phần MITEC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Bởi vậy, Ban Tổ chức đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch như: phát khẩu trang miễn phí, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt… cho các cổ đông dự họp.

Các cổ đông phấn khởi với kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2019 cùng với các báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đầy đủ, rõ ràng nên Đại hội đạt được sự đồng thuận tuyệt đối.

Đại hội đã kết thúc thành công và tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

BQT Mitec
Đánh giá: