Lễ Công bố vận hành Hệ thống Báo cáo mới của NHNN
11:23 20/04/17

Sáng ngày 18/4/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án FSMIMS) phối hợp với nhà thầu WINOMI tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống báo cáo mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(NHNN), thuộc phạm vi Hợp đồng SG4 “Quản trị dữ liệu, kho dữ liệu và các ứngdụng liên quan của NHNN”, Dự án FSMIMS.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:


 

BQT Mitec
Đánh giá: