Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông MITEC thường niên 2018
02:25 02/02/18

Kính gửi các cổ đông MITEC,

 

Căn cứ theo Nghị quyết của HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 31/01/2018, Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2018.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Công ty sẽ chốt DS cổ đông tham dự vào 16h00 ngày 14/3/2018.

Kính mời Quý vị cổ đông xem File đính kèm để biết rõ thông tin chi tiết.

Xin trân trọng kính báo.

BQT Mitec
Đánh giá: