Lễ Công bố vận hành Trung tâm dữ liệu mới của NHNN
01:54 18/05/17

Sáng ngày 15/5/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với liên danh nhà thầu MNR (Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC - NEC Asia Pacific Pte Ltd, Singapore - RCS Engineering Pte Ltd, Singapore) cùng công ty IBM Việt Nam tổ chức Lễ Công bố vận hành Trung tâm dữ liệu mới của NHNN, thuộc phạm vi Hợp đồng SG1.2 “Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của NHNN” thuộc Dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài trợ.


BQT Mitec
Đánh giá: