Lễ trao hợp đồng: Gói thầu "Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của Ngân hàng Nhà nước"
10:45 04/07/16

Ngày 30/06/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và liên danh nhà thầu MNR Joint Venture (RCS Engineering Pte Ltd - Singapore và NEC Asia Pacific Pte Ltd - Singapore và MITEC JSC - Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.2 "Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của Ngân hàng Nhà nước". Đây là gói thầu trong khuôn khổ Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Dự án FSMIMS) của Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BQT Mitec
Đánh giá: