Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần MITEC năm 2016
10:08 01/04/16

Ngày 25/3/2016 Công ty cổ phần MITEC đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Với những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm 2015, các cổ đông đã có nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của Công ty. Đại hội cổ đông năm nay đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đoàn kết và xây dựng.

Sau đây là một số hình ảnh của đại hội.

 

 

 

 

 

 

 

 

BQT Mitec
Đánh giá: