Thông báo đại hội đồng cổ đông thường niên MITEC năm 2016
10:03 29/03/16

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Xin vui lòng xem File đính kèm để biết thông tin chi tiết:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ 2016.

BQT Mitec
Đánh giá: