Chốt danh sách Cổ đông MITEC năm 2014
09:19 29/03/16

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng gửi tới các Quý vị cổ đông MITEC “Thông báo chốt Danh sách cổ đông".

Xin mời Quý vị xem File đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

BQT Mitec
Đánh giá: