Chính sách mới về tiền lương, BHXH từ 1/7/2022
08:48 14/06/22

Nhiều thay đổi quan trọng về chính sách tiền lương, BHXH với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ được áp dụng từ 1/7/2022.

Tăng lương tối thiểu vùng

Ngày 12/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức hiện hành.

Cụ thể, Nghị định 38 quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng. Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng. Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng. Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Tăng mức tiền lương tính đóng BHXH

Theo khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Ngoài ra, đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%.

Như vậy, khi mức lương tối thiểu vùng tăng lên thì mức tiền lương thấp nhất làm căn cứ tính đóng BHXH cũng sẽ tăng lên. Từ đó, khi nhận các chế độ BHXH thì mức tiền NLĐ nhận được cũng sẽ tăng theo.

Nguồn: Tổng hợp

BQT Mitec
Đánh giá: