Lễ tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015
10:45 28/03/16

Ngày 28/12/2015 Công ty Cổ phần ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức buổi lễ tổng kết các hoạt động kinh doanh, sản xuất năm 2015.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo và định hướng đúng đắn, ngay từ đầu năm Công ty không tràn lan mà định hướng đi sâu vào khai thác và mở rộng trong một số lĩnh vực và đối tác. Đến nay với sự nỗ lực của Ban Lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty MITEC đã đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt đầu năm.

Để mở rộng và phát triển hơn, theo định hướng từ những năm trước, cuối năm 2015 Công ty đã hoàn tất việc mua trụ sở làm văn phòng đại diện của Công ty tại Thành phố Đà Nẵng. Bước đầu ổn định cơ sở vật chất, tạo điều kiện để phát triển hoạt động KDSX.

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty MITEC tuy chưa được như mong muốn của Lãnh đạo Công ty nhưng cũng đã đánh dấu sự nỗ lực của Công ty trong tình hình kinh tế xã hội năm 2015 không mấy khả quan. Có được kết quả này là do sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, cùng sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên MITEC.

 
Ông Nguyễn Hải Sơn – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo tổng kết
 
 
Ông Nguyễn Văn Toán – Giám đốc Trung tâm DSC đọc báo cáo của Trung tâm
 
 
Ông Đỗ Nam Hải – Giám đốc Trung tâm SDS đọc báo cáo của Trung tâm
 
 
Ông Dương Quốc Thịnh – Giám đốc Ban QLTN đọc báo cáo của Ban
 
 
Ông Nguyễn Ngọc Lân – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu ý kiến tại buổi lễ tổng kết
 
BQT Mitec
Đánh giá: