Cán bộ Công nhân viên Công ty MITEC đi du lịch Lạng Sơn 2015
10:46 28/03/16

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty phối hợp với Đoàn Thanh niên đã tổ chức chuyến du lịch dã ngoại tại Lạng Sơn cho CBCNV trong Công ty.

Đến Lạng sơn CBCNV Công ty đã tham quan Đền Bắc Lệ, Đền Mẫu, Chùa Thành và mua sắm hàng hóa tại Chợ Đông Kinh.

 
 
 
BQT Mitec
Đánh giá: