Giao lưu bóng đá giữa các đơn vị trong tòa nhà
10:02 28/03/16

Kỷ niệm 23 năm thành lập Công ty, giải bóng đá MITEC mở rộng 2014 giữa các đơn vị trong tòa nhà được tổ chức thành công, tạo nên một sân chơi sôi động, vui vẻ và tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các đơn vị.  Có 8 đội tham dự là Công ty Cổ phần Ứng dụng khoa học và Công nghệ MITEC, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5, Công ty Cổ phần Kinh tế- Kỹ thuật (METCO), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, Cục Viễn thông, Trung tâm INTERNET Việt Nam.

Hai đội là Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC, Công ty Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành đã đoạt cúp vô địch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BQT Mitec
Đánh giá: