Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông MITEC 2020
10:09 18/02/20

Kính gửi các cổ đông MITEC,

Đại hội cổ đông thường niên 2020 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2020.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Công ty sẽ chốt DS cổ đông tham dự vào 16h00 ngày 19/3/2020.

Kính mời Quý vị cổ đông xem File đính kèm để biết rõ thông tin chi tiết.

Xin trân trọng kính báo.

BQT Mitec
Đánh giá: