Thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông MITEC thường niên 2019
10:02 21/02/19

Kính gửi các cổ đông MITEC,

Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 3/2019.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Công ty sẽ chốt DS cổ đông tham dự vào 14h00 ngày 21/3/2019.

Kính mời Quý vị cổ đông xem File đính kèm để biết rõ thông tin chi tiết.

Xin trân trọng kính báo.

BQT Mitec
Đánh giá: