Đại hội đồng cổ đông năm 2018 - Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022)
04:08 21/03/18

Ngày 16/3/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ IV (2018 -2022) của Công ty cổ phần MITEC đã kết thúc thành công và tốt đẹp.

Hội đồng Quản trị Công ty đã đưa ra chiến lược phát triển những năm tới và nhận được sự ủng hộ của các cổ đông. Các cổ đông có nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho các hoạt động của Công ty.

Những cổ đông có năng lực, tâm huyết đã được bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022).

Đại hội hoàn toàn nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:

 

 

 

BQT Mitec
Đánh giá: