Thông cáo báo chí về việc vận hành hệ thống báo cáo mới của Ngân hàng Nhà nước (Dự án SG4)
10:37 18/04/17

Sáng ngày 18/4/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với nhà thầu Willbe Solution của Hàn Quốc tổ chức Lễ Công bố vận hành hệ thống báo cáo mới của NHNN, thuộc phạm vi Hợp đồng SG4 “Quản trị dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan của NHNN”, Dự án FSMIMS sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Hợp đồng SG4 "Quản trị dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan của NHNN" là Hợp đồng có phạm vi triển khai và đối tượng hưởng lợi trực tiếp  lớn nhất trong phạm vi Dự án FSMIMS, bao phủ toàn hệ thống ngân hàng, với hơn 10 Vụ, Cục, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của NHNN TW, NHNN 63 chi nhánh tỉnh, thành phố; 123 TCTD với 2.362 chi nhánh trên toàn quốc, 1.179 QTDND và 3 tổ chức tài chính vi mô. Mục tiêu của SG4 là xây dựng một cơ sở dữ liệu điều hành tập trung, thống nhất trên nền tảng công nghệ tiên tiến, chuẩn hóa các mẫu biểu báo cáo theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thiết kế dữ liệu của hệ thống ngân hàng lơi của các TCTD nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát an toàn hoạt động TCTD của NHNN hiện tại, cũng như nhu cầu phát triển trong tương lai.

Hệ thống báo cáo mới của NHNN sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới như: Thu thập báo cáo theo chuẩn XBRL (Extensible Business Reporting Language); Xây dựng kho dữ liệu theo kiến trúc chuẩn Data warehouse; Khai thác bằng các công cụ khai thác thông minh OBIEE; Sử dụng trục tích hợp ESB cho việc trao đổi thông tin với các Hệ thống công nghệ thông tinkhác. Hệ thống báo cáo gồm 3 phần chính: Thu thập dữ liệu, Kho dữ liệu và Khai thác dữ liệu.

Phần thu thập dữ liệu được thiết kế gồm 2 mảng thông tin lớn: Mảng thông tin thứ nhất được thu thập trực tiếp từ các đơn vị thuộc hệ thống NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua 573 mẫu biểu báo cáo. Mảng thông tin thứ hai là các thông tin được tích hợp từ các hệ thống sẵn có của NHNN như hệ t hống ngân hàng lơi, hệ thống thông tin tín dụng, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống thông tin quản lư phát hành và kho quỹ tập trung, hệ thống Deal Tracker…

Đây là lần đầu tiên NHNN Việt Nam thu thập toàn bộ các thông tin về tiền tệ, tín dụng, tài chính và kinh tế vĩ mô trên một hệ thống công nghệ thông tin. 

Bên cạnh đó, phần kho dữ liệu được thiết kế theo chuẩn Data warehouse của thế giới về kiến trúc, mô h́nh dữ liệu với mục tiêu không chỉ đáp ứng yêu cầu phân tích và khai thác dữ liệu hiện tại mà c̣n thích ứng với những thay đổi, mở rộng trong tương lai. Việc thiết kế Datawarehouse cũng đáp ứng các đặc trưng về mặt dữ liệu như tích hợp, hướng chủ đề, tích lũy theo thời gian, bất biến…

Ngoài ra, phần khai thác được thiết kế với đầy đủ các tính năng để phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của gần 900 cán bộ NHTW và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Với hệ thống mới, ngoài việc sử dụng 673 các báo cáo dựng sẵn, cán bộ của NHTW sẽ sử dụng công cụ OBIEE biến hóa những con số vốn tĩnh lặng trở thành những con số biết nói khi phân tích, dự báo. 

Sau 25 tháng và 11 ngày triển khai, hệ thống đă chính thức vận hành từ ngày 01/1/2017 theo đúng kế hoạch được Thống đốc giao. Qua hơn 03 tháng vận hành, hệ thống đă hoạt động cơ bản ổn định, thu thập 107.365 báo cáo ngày, 12.488 báo cáo định kỳ 2 lần/tháng, 188.029 báo cáo tháng, 6.613 báo cáo quư và 591 báo cáo đột xuất từ hệ thống các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chính xác, an toàn. 

Với việc triển khai thành công Hệ thống SG4, NHNN đă có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác thanh tra, giám sát an toàn hệ thống Ngân hàng. 

Nguồn: www.sbv.gov.vn

File đính kèm

BQT Mitec
Đánh giá: