Trao hợp đồng gói thầu SG1.2
10:34 30/06/16


Ngày 30/6/2016, NHNN và liên danh nhà thầu MNR Joint Venture đã tiến hành lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.2 “Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của NHNN”.

Ngày 30/6/2016, NHNN và liên danh nhà thầu MNR Joint Venture đã tiến hành lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.2 “Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của NHNN”.

Đây là gói thầu trong khuôn khổ Dự án hệ thống Thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) của NHNN do WB tài trợ.

Mục tiêu của Dự án FSMIMS nhằm hỗ trợ NHNN, CIC và DIV nâng cao chất lượng thực hiện các chứng năng chính phù hợp với các chuẩn quốc tế.

Cụ thể: Xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình nghiệp vụ và một kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường năng lực thể chế để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình…

Dự án này bao gồm 3 nhóm hợp phần: A, B, C. Trong đó Gói thầu SG1.2 là một trong các gói thầu thuộc hợp phần A của Dự án.

Thay mặt Ban Quản lý Dự án FSMIMS, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, việc triển khai thành công Gói thầu SG1.2 không chỉ có ý nghĩa đối với Dự án FSMIMS mà còn giúp tăng cường năng lực cho các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại của NHNN, đặc biệt là các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ đang được triển khai trong phạm vi Dự án FSMIMS như: Hệ thống corebanking, Hệ thống kho dữ liệu, Hệ thống quản lý văn bản và Hệ thống quản trị nhân sự của NHNN…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh, ông Lê Mạnh Hùng cho biết, Ban Quản lý Dự án sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với Liên danh nhà thầu MNR và các đơn vị thuộc NHNN để triển khai hiệu quả Gói thầu

Theo kế hoạch, Hợp đồng SG1.2 sẽ được thực hiện trong vòng 6 tháng và hoàn thành vào cuối tháng 12/2016.

BQT Mitec
Đánh giá: