Trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước“
10:13 27/02/14

Sáng nay (27.2), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và liên danh nhà thầu NEC-MITEC Joint Venture đã tiến hành Lễ trao Hợp đồng gói thầu SG1.1 “Máy chủ, lớp giữa và cơ sở dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước”.

Đây là gói thầu trong khuôn khổ Dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (Dự án FSMIMS) của NHNN, do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 71.83 triệu USD.

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý Dự án FSMIMS khẳng định, Lễ ký kết Hợp đồng hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng của Dự án với Ngân hàng Thế giới.

Theo ông Hùng, đây là gói thầu mua sắm trang thiết bị thông tin lớn nhất của NHNN trong khuôn khổ Dự án FSMIMS. Hệ thống được đưa vào hoạt động sẽ là cốt lõi trong cơ sở thông tin và tăng năng lực xử lý dữ liệu tập trung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Gói thầu SG1.1 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế với giá trao thầu hơn 9 triệu USD, tương đương 80% giá trị dự toán cho gói thầu.

Hợp đồng SG1.1 sẽ trang bị và triển khai lắp đặt hệ thống máy chủ, tủ đĩa, thiết bị mạng, phần mềm và cơ sở dữ liệu tiên tiến tại Trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dự phòng của NHNN, có khả năng tích hợp với hạ tầng của Hệ thống ngân hàng lõi, kho dữ liệu và các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác của NHNN.

Theo kế hoạch, Hợp đồng SG1.1 sẽ được thực hiện trong vòng 9 tháng, từ tháng 3.2014 đến hết tháng 12.2014.

Nguồn: https://baomoi.com

BQT Mitec
Đánh giá: